Management

Oxmo Puccino
depuis 2002
Joséphine
depuis 2005
Oxmo Puccino
Oxmo sur Facebook Oxmo sur Twitter
www.oxmo.net
Joséphine
Joséphine sur Facebook Joséphine sur Twitter
www.josephineose.com
Lana Reina
depuis 2006
Vanessa Paradis
depuis 2007
Lana Reina
Lana Reina sur Facebook Lana Reina sur Twitter
www.lanareina.com
Vanessa Paradis
Vanessa Paradis sur Facebook
www.vanessaparadis.fr
Manu Larrouy
depuis 2008
Mai Lan
depuis 2010
Manu Larrouy
Manu Larrouy sur FacebookManu Larrouy sur Twitter
www.manu-larrouy.com
Mai Lan
Mai Lan sur FacebookMai Lan sur Twitter
Babx
depuis 2010
Tété
depuis 2011
Babx
Babx sur FacebookBabx sur Twitter
Tété
Tété sur Facebook Tété sur Twitter
www.tete.tv
Camélia Jordana
depuis 2011
Helena Noguerra
depuis 2011
Camélia Jordana
Camélia Jordana sur Facebook Camélia Jordana sur Twitter
Helena Noguerra